Bergulirnya masa ke masa tidak pernah memakan sosok Imam Al-Ghazali sebagai seorang filosof dan teolog muslim besar yang berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam. Pemikiran-pemikiran Beliau sangat perlu diketahui pada zaman sekarang ini yang semakin kompleks sebagai solusi untuk mengapai “ketenaganan diri”.

Beradasarkan latar belakang tersebut, maka kami berusaha sebisa mungkin untuk membuat makalah ini, sebagai wujud keperdulian kami untuk masyarakat dan sebagai bukti pengamalan ilmu yang kami dapat. Selain itu, ini juga sebagai tanggung jawab kami dalam memenuhi tugas pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf.

You can also download:   Makalah Amtsal Al-Qur’an

 

Menu Makalah

 

 

Makalah Etika Sufistik al-Ghazali

Zukét Création


Make Difference One 4 All


Post navigation


WhatsApp chat